Radion

Radion is een Informatie Systeem voor Radiologie (RIS), bedoeld voor privé en voor groepspraktijken. Het integreert naadloos de administratie, het aansturen van de modaliteiten, het opstellen, opvragen en verzenden van de verslagen en het opzoeken en afbeelden van de beelden in het PACS.

Het RIS beschikt over verschillende werklijsten, die voor elke gebruiker gepersonaliseerd kunnen worden. Deze werklijsten worden continue bijgewerkt. Zo kan men aan de balie over een globaal overzicht beschikken van de uit te voeren onderzoeken, terwijl elke radioloog een lijst kan zien van de uit te voeren onderzoeken die hem zijn toegewezen. Op een ander station kan hij een lijst zien van de uitgevoerde onderzoeken die hij nog moet protocolleren.

Het protocolleren gebeurt met een krachtige wordprocessor, die via autoteksten, standaard teksten en conditionele paragrafen, een zeer productieve manier van werken toelaat. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze uit te breiden met digitaal dicteren of spraakherkenning.

Daarenboven is er een unieke mammoscreening module aanwezig, waar men snel de diagnose kan inbrengen op het daartoe bestemde formulier (afgebeeld op het scherm), dat, wanneer het screeningcentrum daarin voorziet, volledig elektronisch, samen met de beelden, kan verzonden worden.

Met behulp van HL7 boodschappen kunnen gegevens met het systeem van het hospitaal (HIS) uitgewisseld worden. De implementatie van deze interface is afhankelijk van het gebruikte HIS en wordt uitgevoerd als maatwerk.

Meer weten over Radion?

Meer Info